Webplatsen uppdateras inte längre.
Alla länkar har raderats.

The website is no longer active. Please address SRGA at http://www.sls.se/raf and the methods group at www.nordicast.org.