Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifÄNDRINGAR och NYHETER

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifOrganisation
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifDefinitioner och brytpunkter
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifPublikationer från RAF
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifRAF-dagar

RAFs synpunkter på antibiotika
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifantibiotika, bakgrundsinformation
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifantibiotika, RAFs rationaldokument
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifRAF om mykobakterier
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifkommentarer om dosering
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifdosering vid nedsatt njurfunktion
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifdosering vid obesitas
Brytpunkter
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifBrytpunktstabeller
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Q:\Raf\Bullet1.gifminimiresistensbesked (uppd. 20100902)

Länkar
- Svensk resistensövervakning (ResNet)
- Multiresistenta bakterier - en handlingsplan
-
BSAC
-
EUCAST
-
CLSI
- NRMM (closed, see www.eucast.org)

- RAM
-
RAV
-
SSAC
-
Strama
-
Antibiotikakompendium

Home