SRGA  -  revisions to website documents....


NB. Changes are reported in reversed chronological order. If the change is described only in Swedish this is to signify that the revision is in a part of the document which has no interest outside Sweden.

Revision and link to revised document

"Major changes" implies changes that may or will affect susceptibility testing.
"Minor changes" implies changes in background information that may be important but will not affect practical aspects on testing.

Major change Minor change Document
revised
Ny version av Metodbeskrivning - bildspel (v 2.1) + - 120506
Ny version av Avläsningsguiden (v 2.0) - bl a med avläsningsguide för Stenotrophomonas och trimsufa + - 120506
Ny version av brytpunktstabellerna - ändrade länkar eftersom MIC-fördelningarna har flyttat till ny databas. - + 120223
Nya brytpunktstabeller inför 2012 (se vänstermarginal på hemsidan) + - 111206
Uppdaterat dokument "RAF om mykobakterier" (Schön o Ängeby) + - 111009
Doseringsrekommendationer vid nedsatt njurfunktion (dokumentet har uppdaterats 2011-02-21) + - 110221
RAF-Ms gamla metod (Lappdifusion med semikonfluerande inokulat på Isosensitest) underhålls ej längre av RAF/RAF-M. + - 101230
Nytt dokument: "Dosering vid nedsatt njurfunktion" publicerat - + 101230
RAFs beskrivningar av antibiotika - samtliga uppdaterade - + 101230
Avläsningsguide publicerad ++ - 100913
Uppdaterad version av Minimiresistensbesked ++ - 100902
Frequently asked questions v 1.4 + - 100831
Uppdaterade Skandinaviska brytpunktstabeller EUCAST-metoden (30/8 2010) med errata (se tabellens första sida) ++ - 100830
Uppdaterade antibiotikadokument 2010 (alla med asterix) ++ - 100819
Nytt rational-dokument - vankomycin med nya brytpunkter ++ - 091130
Nya brytpunkter (MIC-gränser) för glykopeptid-antibiotika ++ - 091130
MIC-breakpoint table for betalactam antibiotics - previous (non-harmonised breakpoints) removed. - + 091006
Change - zone diameter breakpoint for trimethoprim and streptococcus A,B,C,G removed. There are no MIC-breakpoints and the zone diameter breakpoint was something left from a previous version. + - 091006
Change - zonebreakpoint table - fluoroquinolone zone diameter breakpoints for staphylococci replaced by "Note" linked to the staphylococcus footnote on "quinolones" + - 090511
Correction - zonebreakpoint table - Screen for quinolone resistance in P.multocida shall read NAL (not NOR) + - 090507
Workshop-program med länkar till presentationer. + - 090505
Uppdaterade fotnoter och MIC- och ZON-tabeller efter diskussionerna på RAF-Ms workshop, NHV, 4 - 5 maj, 2009 +++ - 090505
MIC- och ZON-tabeller och alla fotnoter uppdaterade med harmoniserade MIC-gränser och zonbrytpunkter! +++ - 090427
Uppdaterad tabell över aktuell resistens hos N.gonorrhoeae isolerade i Sverige (M Unemo) + - 090126
Ny GC-fotnot och MGC-fotnot + - 090126
Revisioner av MIC-tabeller och Zonbrytpunktstabeller + - 090126
Table for zonediameter (non-betalactam-compounds) - previous breakpoints now removed. All breakpoints now perteain to harmonised European breakpoints. - + 090120
Uppdaterade rationaldokument (en felaktig referens i cefuroxim-dokumentet och H.influenzae-tabeller i doseringsdokumentet)  - + 090115
Mecillinam footnote adjusted to fit the new MIC- and Zone diameter breakpoints. - + 081029
Samtliga antibiotikabeskrivningar har uppdaterats med en hänvisning till EUCASTs MIC-fördelningar - se MIC-tabellern - + 081029
MIC-and zonediameter tables for penicillins updated with new breakpoints! The mecillinam new breakpoint for enterobacteriaceae should be implemented as soon as possible since it will help provide alternative therapy in cases with ESBL-producing E.coli and Klebsiella pneumoniae. + - 081022
Mecillinam - new zone diameter breakpoints (14/13 mm to replace 23/13) + - 081022
RAFs synpunkter på Mykobakterier (T Schön och Kristian Ängeby) - ett helt nytt RAF-dokument om mykobakterier + - 080625
RAF-Nytt med "RAFs synpunkter på cefuroxim i behandling av infektioner med Enterobacteriaceae" + - 080625
Zone diameter breakpoint table 2 (miscellaneous) - by oversight breakpoints for nitrofurantoin/streptococci (17/16) were lacking. Now added. + - 080602
The nitrofurantoin comment in Enterobacteriaceae footnotes edited. + - 080507
Correction in "Betalactam" MIC- and Zonediameter tables - Comment C): Proteus mirabilis added to E.coli and Klebsiella spp. + - 080427
Correction in the Zone diameter breakpoint table "Miscellaneous": by mistake the nitrofurantoin/Enterobacteriaceae was for E.coli, Citrobacter and K.oxytoca (copy/paste mistake). + - 080403
Notes on daptomycin in both MIC- and Zone diameter tables (MIC-testing only and only on MH) - + 080317
Incubation temperature for cefoxitin on Staphylococci changed from 35 - 36 to 35 C. + - 080314
Fosfomycin preliminary QC-data for the E.coli ATCC-strain + - 080312
Fosfomycintrometamol preliminary zone diameter breakpoints and zone distribution histogram + - 080311
Zone diameter breakpoint table "Miscellaneous antimicrobials" updated with suggested new zone diameter breakpoints. + - 080303
MIC breakpoint tables 1 (cosmetic changes) and 2 updated (finalised EUCAST harmonised breakpoints for all of table 2-antimicrobials). + - 080303
Corrected error (norfloxacin disk screen for FQ resistance in staph and strep - changed from 10/11 to 11/10. - + 080114
Zone diameter breakpoints to correlate with new macrolide breakpoints (20080108). + - 080108
Footnotes on Enterobacteriaceae (S.typhi and Campylobacter) and H.influenzae (macrolide breakpoints) updated to correspond to European harmonised breakpoints. + - 071228
MIC-table for non-betalactam antimicrobials updated with new macrolide breakpoints and with European breakpoints for discussion: miscellaneous and tetracyclines. + - 071228
Zondiameter table 2 (other antimicrobials than betalactams) - screening breakpoints for norfloxacin 10 mcg on staphylococci and streptococci listed in table - not only in footnote.   + 071108
Footnote for streptococci and pneumococci - clarifications concerning screen for FQ resistance with norfloxacin.   + 071108
Flowchart for ESBL-detection and ESBL-confirmation has been uppdated from Flowchart2005 to Flowchart2007. + - 071104
Makrolider - Europeiska nya brytpunkter på väg. RAFs MIC-tabell jämför de föreslagna nya med de existerande.       
Correction of spelling error in Staphylococcal footnote - + 070706
För att undvika missförstånd i brytpunktstabeller (MIC och Zon) har S.maltophilia tagits bort från överskriften i kolumnen "Pseudomonas/S.maltophilia" - den pekade endast på fotnoten för S.maltophilia. Detta görs nu under tabellerna. + - 070608
New recommendation for fluoroquinolon testing of staphylococci (footnote) + - 070608
Redigering av fluorokinolon-delen av streptokock-fotnoten. Endast språkliga ändringar. - + 070608
En fotnot i zonbrytpunktstabellen (streptokocker och karbapenemer) ledde ingen vart. Det är med dagens rättelse ordnat. - + 070315
E.coli ATCC 25922 - nytt tetracyklin 30 µg lapp intervall. + - 070228
Rättelse i "Minimiprickning" - S.pneumoniae och meningit: testa även meropenem. - + 070918
Gonokock-dokumentet - Örebro meddelar att man fortsättningsvis efter överenskommelse besvarar per telefon, ej per fax. - + 070109
Ertapenem in the zone diameter breakpoint table - disk strength (10 ug) was not given. - + 070109
Ett flertal antibiotika-dokument har uppdaterats avseende resistensmekanismer - + 070108
Zone breakpoint table for betalactams has been updated with new breakpoints following European standardisation (to take effect 2007-01-01). + - 061205
MIC breakpoint table for betalactams has been updated with new breakpoints following European standardisation (to take effect 2007-01-01). + - 061205
H.influenzae and chromosomally mediated penicillin resistance - use a cefaklor disk instead of a lorakarbef disk (breakpoints are the same). The lorakarbef disk can no longer be obtained from Oxoid Ltd. +   061124

 

The use of trimethoprim for enterococcal UTI is being discussed (see page 1) - decision will be made together with EUCAST 2007. (+)    
RAF-M workshop (se första sidan) planeras i Göteborg 30-31 mars, 2007.   +  
"Minimi-prickning" av antibiotika för listeria och meningokocker har uppdaterats.   + 060830
Preliminary zone diameter breakpoints for ertapenem.   + 060830
Revised zone diameter breakpoints for several antimicrobials and zone diameter breakpoints for tigecycline as a result of European harmonisation. +   060830
Moxifloxacin has received MIC-  and zoné breakpoints for staphylococci and streptococci +   060830
Listeria monocytogenes has received new breakpoints (See one of the MIC-tables and the listeria footnote). + - 060830
För daptomycin, tigecyklin och colistin har utarbetats RAF-beskrivningar. + - 060830
RAFs synpunkter på FASS-indikationer för orala och parenterala medel uppdateras under hösten 2006 med början 2006-08-30.      
Alla antibiotikadokument omarbetas under hösten 2006 med början 2006-08-30 + - 060830
Cefixime has been removed from the footnote on staphylococci - + 060628
The section on high-level aminoglycoside resistance in Enterococci has been modified and a comment that may accompany reports on Enterococci in severe infections suggested. + - 060621
The SRGA QC-strains have all been checked and updated. The new ISO-document agreed MIC-ranges for relevant antibiotics have been added. + - 060608

 

RAF-Ms workshop i Göteborg (22-24 maj, 2006) - programmet har försetts med länkar till presentationer.      
"Minimi-prickning" av antibiotika har uppdaterats - lägg märke till att vi nu också föreslår antibiotika som bör vara med av epidemiologiska skäl!      
The zone diameter breakpoint table for non-betalactam antibiotics has been updated with information on tigecycline and daptomycin. - + 060421
Daptomycin har fått Europeiska MIC-brytpunkter i MIC-tabellen. Lappdiffusion är inte aktuellt för colistin, endast MIC-bestämning. + - 060420
Tigecyklin har fått Europeiska MIC-brytpunkter i MIC-tabellen. Zonbrytpunkter följer. Se även fotnot för Enterobacteriaceae och Anaeroba bakterier. + - 060420
Colistin har fått MIC-brytpunkter i MIC-tabellen för övriga medel. Lappdiffusion är inte aktuellt för colistin, endast MIC-bestämning. Se även fotnot för Enterobacteriaceae
Colistin har beskrivits i RAFs sammanfattningar.
+ - 060420
RAFs värdering av cefalosporiners indikation "samhällsförvärvad intraabdominell infektion" har försetts med en fotnot avseende Pseudomonas och Enterokocker. - + 060420
RAFs värdering av ertapenems indikation "samhällsförvärvad intraabdominell infektion" har ändrats + - 060420
Piperacillin changed to piperacillin/tazobactam (MIC breakpoints for anaerobes) in both MIC breakpoint tables. + - 060328
The Flowcharts on betalactam resistance in Enterobacteriaceae were updated on piperacillin-tazobactam and aztreonam. + - 051114
Footnote Enterobacteriaceae - added a paragraph on mecillinam and ESBL and AmpC + - 050921
Footnote Enterobacteriaceae - added one reference for ESBLs. - + 050830
Nitrofurantoin in MIC- and Zone-diameter tables: breakpoints valid for E.faecalis only, other Enterococci should be designated R without prior testing. +   050825
An attentive user discovered an error on S.lugdunensis in the Staphylococcal footnote to the MIC- and Zone- breakpoint table. The S.lugdunensis breakpoints for cefoxitin shall be 22/21 mm and nothing else.   + 050429
Protokoll från senaste RAF-mötet är tillgängligt   + 050420
A series of documents (revised 050420 below) on betalactam restsiance and antimicrobial susceptibility testing have been revised during the spring of 2005. Christian Giske has performed the brunt of the work. Many others within the SRGA and SRGA-M have contributed. A special thanks to Arnfinn Sundsfjord, Tromsö, Norway, who has contributed greatly./G Kahlmeter
General document on betalactam resistance mechanisms and table +   050420
Document on betalactamase detection and characterization revised. ++   050420
Staphylococcus footnote revised (see cefoxitin testing of CNS).   + 050420
Pseudomonas footnote revised. +   050420
Acinetobacter footnote revised.   + 050420
Enterobacteriaceae footnote on betalactamase detection and charactareiazation revised. ++   050420
All texts concerning Enterococcus spp has been updated. However, since the recommendations on antimicrobial susceptibility testing were not changed the documents are not listed separately.   + 050420
E.faecalis ATCC 29212 table - the trimethoprim recommended zone diameter range has been changed to 33 - 39 mm. +   050216
Zone diameter breakpoints for Pasteurella multocida and ciprofloxacin (26/22) have been added. +   050124
Data on new disc strengths have been added to QC-strain tables +   050104
On the 1st of January 2005, the european harmonisation of breakpoints for the following classes of drugs will take effect: aminoglycosides, glycopeptides, linezolid and fluoroquinolones. New MIC- and Zonediameter breakpoint tables have been prepared and made available. ++   -
Breakpoint tables for PDM-medium and disks for Biodisk have been removed. +   -
The following disks have been removed from zone breakpoint tables: cefotaxime 30, ceftazidime 30, fusidic acid 50 and ciprofloxacin 10 µg. ++   -
Moraxella catarrhalis has now obtained zone diameter breakpoints for trimethoprimsulfamethoxazole +   20040804
Revised breakpoints for the cefoxitin 10 µg-disc for the detection of methicillin resistance in staphylococci (breakpoints in S.aureus increased from S>20 to S>22 mm). Even with difficult hetero-resistant and low-levelresistant strains both sensitivity and specificity are above 99 % (see zone diameter breakpoint tables and Staphylococci footnote). ++   20040610
Antibiotika i resistensbesked - Stenotrophomonas i urinvägar - korrektion av föreslaget minimiurval.    + 20040524
S.pneumoniae vs. oxacillin - a warning concerning oxacillin 1 µg disc testing and MIC-determination is issued.   +  
Stenotrophomonas maltophilia -  footnote has been changed and zone diameter distributions for a few antimicrobials have been added.    + 20040401
Cefuroxim-axetil - breakpoints for H.influenzae and M.catarrhalis have been removed by SRGA (see the MIC- and Zone diameter tables) +   20040401
Protokoll från senaste RAF-mötet   + -
Kommentar till fusidinsyra har lagts in i dokumentet Fusidinsyra     -
Kommentarer till parenterala cefalosporiner har lagts in i respektive dokument.     -
Kommentarer till kinoloner har lagts in i respektive dokument     -
See Footnote on Staphylococci - a graph showing S.lugdunensis MIC- and Zone diameter distributions for cefoxitin now available.      
Pseudomonas aeruginosa ciprofloxacin zone diameter breakpoints have been revised; 29/25 for the ciprofloxacin 10 µg disc and 26/22 for the ciprofloxacin 5 µg disc.     20040304
Fusidic acid breakpoints for C.jeikeium and other Corynebacteria removed from tables. Documentation lacking.     20040304
Revised zone diameter breakpoints for Moraxella in zone diameter breakpoint table for non-betalactam antimicrobials.     20040304
Breakpoints Neisseria gonorrhoeae have been updated - Neisseria-tables underneath MIC-tables .     20040304
Ciprofloxacin 5 µg disc will replace the ciprofloxacin 10 µg lapp. Breakpoints and zone diameter distributions for ciprofloxacin 5 µg can now be found in the zone diameter breakpoint table.      
Antimicrobial resistance in N.gonorrhoeae isolated in Sweden - updated 2004-02-17.     -
In S.aureus, S.pyogenes and in S.pneumoniae - SRGA recommends that strains that exhibit inducible resistance to clindamycin (erythromycin and clindamycin discs next to each other exhibiting a D-shaped clindamycin-zone) are categorized as resistant to both macrolides and clindamycin and that the categorization is accompanied by the comment: "The strain is inducibly resistant to clindamycin" (see footnotes to Staphylococci, Streptococci and S.pneumoniae).      
Anders Österlund, chairman of SRGA, has a new adress and mail-adress.     20040208
Cefpirome has been removed from the Swedish market and is therefore removed from MIC- and zonediameter tables.     -
RAF:s beskrivningar av respektive antibiotikum förses successivt med en sammanfattande karakteristik av varje medel. Kommentarerna för fluoroquinoloner har just färdigställts utgör nu en del av respektive beskrivning.     20040205
Antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae isolated in Sweden is now available on the web-pages.     -
H.influenzae ATCC 8468 has received a QC-range for the nalidixic acid 30 µg disc (33 - 39 mm) and ranges for some of the other discs have been validated (and in teo instances revised) following the change of medium 2003 (from IsoVitalex to NAD)     20040118
H.influenzae and fluoroquinolone resistance is as yet very unusual. A screen-test based on the nalidixic acid 30 µg disc on medium B has been developed and breakpoints (25/24 mm) to screen for fluoroquinolone resistance determined.     20031230
Two new disc strengths (cefotaxime 5 and ceftazidime 10) have been added to the zone diameter breakpoint table for Oxoid´s medium and discs.     20031230
Zonbrytpunkterna för levofloxacin och Stafylokocker hade i sb m en redigering av misstag ändrats - de är nu ändrade tillbaka till 40/18 mm.     20031218
Metoden för resistensbestämning av Neisseria gonorrhoeae har uppdaterats av RAF (den vid RAF-M-mötet i Göteborg 2003 överenskomna metoden beskrivs) och av Neisserialaboratoriet i Örebro.     20031125
A novel search engine has been included in the SRGA homepage. The search is effected from the first page (www.srga.org) and down which means that only hits within the SRGA homepages are presented.      -
The recommended methodology for the use of a cefoxitin 10 µg disc for the detection of MRSA and MRSE is now available on the SRGA homepages. See betalactam zone diameter breakpoint tables (ISA and PDM) and the footnote for Staphylococci. Distributions are available from both. QC-recommendations are available for S.aureus ATCC 29213.      20031109
Protokoll från RAF´s och RAF-M´s 2-dagarsmöte i Smygehuk, 2003, finns nu tillgängligt.     -
RAF:s synpunkter på godkända indikationer för såväl orala som parenterala antibiotika har uppdaterats och reviderats (kinoloner, cefalosporiner, övriga medel) bl.a. med synpunkter på linezolid och moxifloxacin.      031109
Tetracycline zone daimeter breakpoints have been given for Yersinia enterocolitica - see zone diameter breakpoint tables.     030904
The document on "Quality assurance" has been relocated to "SRGA methods for susceptibility testing of bacteria"     030904
Antibiotika i resistensbesked -RAF:s rekommenderade minimiuppsättning reviderat av RAF och RAF-M 2003-09-01.     030904
E.faecalis and E.faecium are poor targets for karbapenems and with one exception (imipenem and E.faecalis) their karbapenem breakpoints have been removed (see MIC- and Zone-diameter tables).     030904
Staphylococci and Fusidic acid - the 50 ug disc has been exchanged for the 10 ug-disc (see zonebreakpoint tables)     030904
S.agalactiae (GBS) and trimethoprim - the SRGA has decided that S.agalactiae is a poor target for trimethoprim therapy. Both MIC- and zone-diameter breakpoints have been deleted (see MIC- and Zonebreakpoint tables)     030904
Species-related considerations (footnotes to MIC- and zonebreakpoint tables) are now available as links from the page on methodology.     030813
The recipee for Medium B (defibrinated horse blood plus beta-NAD) has been updated with information on suppliers of beta-NAD. We have had reports that not all beta-NAD gives the same excellent growth of H.influenzae as the beta-NAD from Mast Diagnostics and ICN.      030813
Document  and table on betalactamase have been revised.     030813
On the page "SRGA methodology" a link has been placed to "Species related methodological considerations", i.e. a comprehensive table listing all the methodological footnotes which can also be reached from the MIC- and Zone-diameter breakpoint tables.     -
Inducible macrolide resistance: classify isolates as R to all macrolides and clindamycin     030407
Många antibiotikadokument  har förnyats avseende kapitlet "farmakodynamik"     03040
New SRAM (Swedish Reference Group of Antimycotics) -website for antifungals      
MIC-tables (betalactams and other antibiotics) have been changed - breakpoints now expressed as S<X mg/L and R>Y mg/L (rather than the previous R>Y mg/L). 
The change does not affect Zone diameter breakpoint tables for the time being - zone diameter are continuous variables as opposed to MIC:s which are discontinuous variables.
     
Zone breakpoint tables (PDM och ISA) have been changed for vancomycin och teicoplanin.      030405
RAF:s workshop i Göteborg 27-28/3, 2003. Program och material utlagt!     fortlöpande
QC with reference strains: The links to CCUG were incorrect for a while. Fixed!     030326
Penicillin G and V discs from Oxoid contains 10 U (corresponding to 6 µg) of penicillin. All data and breakpoints presented for the Oxoid penicillin discs pertain to these disc strengths (see Zone diameter breakpoint table for Oxoid material)      021112
Correction concerning both MIC breakpoint tables: The medium recommended for Corynebacterium spp should read Medium B (as it does in the zonediameter breakpoint tables and in the section on methodology (footnote to Corynebacteria) ).      021017
Enterobacteriaceae and quinolone resistance - data from Lund added to back ground material      -
Ertapenem - RAF:s beskrivning av ertapenem finns nu tillgänglig     -
Ertapenem has received MIC-breakpoints (zone diameter breakpoints pending further testing)     -
The Swedish Antimicrobial Resistance Surveillance Network (ResNet) is now available on the web. Clinical laboratories have received appropriate codes for registration of results. The public is invited to utilize the database through "search database".      -
The document "Quality assurance" has been re-written following a discussion with Swedish microbiology and the Swedish institute for ackreditation, Swedac. The document now contains a section for calibrating the method. Furthermore, all tables of the SRGA official QC-strains have new data.      020603
Cefixims aktivitet mot stafylokocker anges fortsättningsvis som otillräcklig (se RAF:s beskrivning av Cefixim, Fotnot till Stafylokocker i MIC- och zontabeller samt FASS)     020530
Från Örebro har resistenssiffror för Meningokocker och Gonokocker uppdaterats i fotnoterna.     020219
The Biodisk linezolid zone diameter breakpoint has been decreased by 2 mm (to 21/17 mm instead of 23/19 mm) since a cross-over study has shown that irrespective of species the Biodisk disk linezolid 10 µg gives a 2 mm smaller zone diameter than the corresponding Oxoid disk     011214
Missing link from aminoglycoside breakpoints in MIC-table corrected     011008
Ciprofloxacin and Stenotrophomonas maltophilia. When Pseudomonas obtained new zone diameter breakpoints for ciprofloxacin the SRGA forgot to make a note that Stenotrophomonas maltophilia retains the old breakpoint S/R: 23/19 mm.     010925
Linezolid zone diameter distributions (24 laboratories) linked from the zone breakpoint table     -
Sammanställning av N.gonorrhoeae 2000 - material från Per Olcén.     -
Inbjudan till och program för RAF-M-dag 19 november, 2001     -
New recommendations for quinolone susceptibility testing in Enterobacteriaceae are in the MIC-breakpoint table and in the Enterobacteriaceae footnote. Ciprofloxacin and other quinolone zone diameter breakpoints have been changed (Oxoid and Biodisk).     010903
Linezolid, dalfopristine/quinupristine and telitromycin are now in the zone breakpoint tables (Oxoid and Biodisk).     010903
Nya antibiotika - RAF:s beskrivningar (Linezolid, Dalfopristin/Quinupristin, Telitromycin)     -
Zone breakpoint tables (Oxoid and Biodisk) have been supplemented with new antibiotics (see MIC-tables below); zone breakpoints will be added within 2 weeks. To the Oxoid table has been added zone distribution Enterobacteriaceae data on the nalidixic acid 30 µg disk which shortly will be recommended as the Enterobacteriaceae screen disk for quinolone resistance.     010823
Three antibiotics have been added to the MIC breakpoint table: Linezolid, Telitromycin and Dalfopristine/Quinupristine.     010823
Norfloxacin and Ofloxacin - breakpoints for Pseudomonads have been removed. It is recommended that both drugs are avoided for Pseudomonas infections and that susceptibility testing should be performed against more active quinolones.     010823
Samtliga "RAF's sammanfattningar av ...de fem aktuella kinolonerna" har erhållit ett uppdaterat stycke avseende resistens     010513
The species-related teicoplanin MIC-breakpoint for enterococci was shown to be superfluous and has ben removed.     010504
Enterococci - footnote now includes suggestions for easy identification of E.faecalis, E.faecium, E.casseliflavus and E.gallinarum.     001219
A clarification on susceptibility testing of H.influenzae against betalactams: see: " - Penicillin V (10 µg) £ 15 mm and/or loracarbef (30 µg) £ 22 mm " - the "and" has been changed to"and/or".     001208
Breakpoints for doxycycline have been removed from MIC- and Zone-diameter tables. This is to avoid the use of doxycyline substance in tetracycline susceptibility testing - always use tetracycline.     001129
QC-resultatet för Stafylokocker, Enterobacteriaceae och enterokocker är nu utlagda på Sunne-sidan     -
The Neisseria gonorrhoeae-document has been revised by the Neisseria-laboratory in Örebro     001115
S.aureus footnotes and methodology - revised in total.     001026
Mupirocin S.aureus zonediameter histograms and tentative breakpoints for a 5 and 10 µg disc.     000706
Moxifloxacin MIC- och Zonediameter breakpoints and MIC-distributions     -
Moxafloxacin- RAF:s sammanfattning     -
The footnote on  H.influenzae has been revised. The revision does influence methodological aspects.     000502
The footnote on Corynebacterium has been revised and translated to english.     000425
Antibiotika i resistensbestämning (minimiuppsättning) - reviderad efter genomgång i RAF-M     000419
Enterobacteriaceae footnote has been updated on tetracycline.     000417
Cefepime has now received zone breakpoints also for Oxoid material.     -
Dokumenten Gentamicin, Tobramycin, Amikacin & Netilmicin har alla under "Otillräcklig aktivitet" fått tillägget Pasteurella.     000416
The Helicobacter footnote has been revised - new data on resistance was included.     000416
The penicillin V MIC-breakpoints for P.multocida (see below MIC-breakpoint tables) had erronously been given as 0.5/8 mg/L - correct value: 0.5/1 mg/L.     000416
Footnote on P.multocida (see below MIC-breakpoint tables) has been revised. The activity of some of the antibiotics has been commented upon. The use of medium C and the CO2-atmosphere were clarified.     000416
Footnote to Tables (MIC- and Zonebreakpoints) on "Enterococci" has been revised - PYR-test on enterococci included and the poor activity of meropenem egainst all enterococci is pointed out.     000416
"RAF:s kommentarer till godkända indikationer" för penicilliner - ett tillägg efter "Infektioner i skelett och leder" resp "Infektioner i lungor" - i båda fallen med tillägget " orsakade av Staphylococcus aureus.     000401
RAF:s sammanfattningar uppdaterade med Indikationstexterna ur FASS 2000.     000327
RAF:s synpunkter på godkända indikationer har reviderats februari, 2000     000304
QC with reference strains: The links to CCUG were incorrect for a while. Fixed!     000214
The interpretation of the PBP-type betalactam-resistance in H.influenzae has been clarified.     000210
Cefpirome zone diameter breakpoints added to the Oxoid table     000126
Raxar (Grepafloxacin) är indraget av Glaxo pga biverkningar - mer information följer!     -
Antibiotikakompendiet är nu uppdaterat.     990928

Table revised 2012-05-08, by gunnar.kahlmeter@ltkronoberg.se